Informacja

blog-img-08

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM NEGATYWNYCH WARUNKÓW ATOMOSFERYCZNYCH – DESZCZ NAWALNY ORAZ HURAGAN W DNIU 05.09.2020 R. – WÓJT GMINY ŻÓRAWINA POWOŁAŁ KOMISJĘ DO SPRAW SZACOWANIA STRAT W GOSPORARSTWACH ROLNYCH (KUKURYDZA). ABY KOMISJA PRZYSZŁA SZACOWAĆ STRATY  W PAŃSTWA GOSPORARSTWIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO, KTÓRE MOŻNA POBRAĆ W URZĘDZIE GMINY, POKÓJ NR 4 I 1, ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ GMINY (WWW.GMINAZORAWINA.PL). WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 21.09.2020 R. 

KOMISJA TERENOWA BĘDZIE PRACOWAĆ W TERENIE OD 22.09.2020 R. TERENIE W DNIACH OD 22.09.2020 R. DO 07.10.2020 R.

Udostępnij: