Informacja

blog-img-08

Uprzejmie informujemy,  że do 31 marca 2021 r. trwa nabór na ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotażowy konkurs  pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs jest realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Daje on szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

Głównym celem pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Nadwyżki paliwa mogą być przeznaczane na pokrycie lokalnych potrzeb energetycznych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji, posiadających duży potencjał dla wykorzystania pelletu do celów grzewczych.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze jest zagwarantowanie przez gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie, w terminie do końca trwania projektu, zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach MKiŚ oraz NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramachnaboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu

 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacjido-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html

 

 

Szczegółowe pytania proszę kierować do pani Katarzyny Szafron-Reiche

katarzyna.szafronreiche@klimat.gov.pl oraz na adres mfeog@klimat.gov.pl.

Udostępnij: