INFORMACJA

blog-img-08

Gmina Żórawina, informuje, że po przeprowadzeniu procedury odbiorowej przez wykonawcę, w dniu 10.10.2018 r. otrzymała ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku edukacyjnego o funkcji szkoły dwuoddziałowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Rzeplin.

09.10.2018 r. roku dokonano kontroli obowiązkowej zakończenia budowy obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim, który zakończył się wynikiem pozytywnym bez uwag.

W ramach tej inwestycji wykonany został nowy budynek edukacyjny o funkcji szkoły dwuoddziałowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Jest to budynek jednokondygnacyjny oparty na planie prostokąta z dachem płaskim o wysokości użytkowej 3,00 m., w skład którego wchodzą dwie sale dydaktyczne dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, zaplecze socjalne personelu oraz pomieszczenie techniczne, pomieszczenie magazynowe, cały budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych.

Sale wyposażone są w instalację domofonową, telewizyjną, dzwonkową, siecią LAN, posiadają sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć multimedialnych. Pomieszczenia wyposażone w nowoczesną klimatyzację inwerterową z funkcją ogrzewania, instalację oświetleniową z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym (oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED).

Budynek wyposażony jest również w system rekuperacji, który stanowi centralę wentylacji mechanicznej, ma za zadanie odzyskiwać ciepło na skutek przekazywania energii pomiędzy dwoma strumieniami powietrza.

– powierzchnia zabudowy budynku 260,97m2;

– kubatura budynku 884,00m3;

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Żórawina.

Wartość inwestycji 1.587 671,63 zł brutto.

Prace prowadziła firma P.W. HEPAMOS Sp. z o. o. z Proszowic k/Krakowa

Źródło: Urząd Gminy Żórawina


 

Udostępnij: