III Sesja Rady Gminy Żórawina – relacja

448719006_784835647127332_37545895047695050_n

20 VI 2024 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Żórawina.

🔰 Wiele ważnych spraw zostało podjętych, w szczególności aktualizacja budżetu, wieloletniej prognozy finansowej. 📈 Omawiano raport o stanie gminy za 2023 rok.

🔰 Maciej Koba – Wójt Gminy Żórawina przedstawił najważniejsze sprawy dotyczące inwestycji, funduszy zewnętrznych, nowej struktury organizacyjnej oraz audytu wewnętrznego w urzędzie gminy.

🔰 Odbyło się również głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi, oraz raport z wykonania budżetu za 2023, które przyjęto jednogłośnie. Przyjęto uchwałę w sprawie zaplanowanych wyborach sołeckich, które będą bardzo ważne dla każdej z miejscowości.

🔰 Na koniec omawiano wnioski i interpelacje uczestników obrad, w szczególności Sołtysów i Radnych. Na tym sesję zakończono.

Zachęcamy do śledzenia transmisji i nagrań obrad na stronie gminnej i BIP.

Udostępnij: