II miejsce Gminy Żórawina w konkursie „Rosnąca odporność”

gminny bus szczepienia 4

Gmina Żórawina zajęła 2 miejsce w powiecie wrocławskim w konkursie „Rosnąca odporność”.

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
Uczestnicy: w konkursie mogły brać udział gminy ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu.
W każdym powiecie gminy mogły zdobyć atrakcyjne nagrody:
● 1. miejsce: 1 mln zł,
● 2. miejsce: 500 tys. zł,
● 3. miejsce: 250 tys. zł.
W powiatach z 3 gminami nagrodę (1 mln zł) zdobyła tylko 1 gmina z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców. W powiatach z 4 gminami nagrody (1 mln zł i 500 tys. zł) zdobyły 2 najlepsze gminy. W pozostałych powiatach (powyżej 4 gmin) nagrody otrzymują 3 gminy.
Zasady obliczania wyników: przyrost poziomu w pełni zaszczepionych mieszkańców gminy od dnia 1 sierpnia 2021 r. (przyrost liczony  w punktach procentowych).

W związku z powyższym nasza jst złożyła odpowiedni wniosek u Wojewody Dolnośląskiego o wypłatę nagrody w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na cele wskazane w regulaminie konkursu.

Otrzymanie nagrody to przede wszystkim zasługa naszych mieszkańców, czyli Państwa a także akcji, takich jak 15 i 22 sierpnia, polegających na udostępnieniu autobusu jako mobilnego punktu szczepień realizowane we współpracy Urzędu Gminy oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w osobie Pani dyr. Marii Puchacz w Żórawinie. Zabezpieczeniem logistycznym objazdowych szczepień zajęli się jak zwykle niezawodni Druhowie z OSP Węgry, OSP Żórawina oraz OSP Rzeplin pod dowództwem Pana Michała Duszyńskiego – Radnego Rady Gminy Żórawina.

Wydarzenia były zabezpieczone przez Policję dzięki asp. szt. Adrianowi Ćwiekowi.

Szczególne podziękowania należy skierować pod adresem Pani Doroty Gałązki – pielęgniarki, Pana Bartosza Kurzelewskiego – lekarza oraz Pana Prezesa Erwina Monastyrskiego – Dyrektora Generalnego PKS w Oławie S.A., który udostępnił fabrycznie nowy, klimatyzowany autobus marki IVECO, co w istotny sposób przyczyniło się zarówno do komfortu pracy personelu medycznego, jak i zapewnienia warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego przechowywania szczepionek.
Bezcennym zaangażowaniem wykazały się sołectwa, radni oraz pracownicy urzędu.
Udostępnij: