I Ty możesz wspomóc budowę ,,Œcieżki Zdrowia” na terenie Szkoły Podstawowej w Żórawinie

blog-img-08

Jesteœmy grupš rodziców dzieci uczęszczajšcych do Szkoły Podstawowej w Żórawinie. Wychodzšc naprzeciw potrzebom chcielibyœmy, aby powstał obiekt, w którym nasze dzieci będš mogły rozwijać swojš sprawnoœć ruchowš i miło spędzać czas.

Na realizację potrzebujemy ok. 15 000 zł.

 Głównymi celami podjętego przez nas zadania jest:
• powstanie atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci,
• podniesienie sprawnoœci fizycznej dzieci,
• zapewnienie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego,
• wykształcenie pozytywnego stosunku do sportu.

Aby zrealizować pomysł planujemy;
– akcja w czasie kiermaszu œwištecznego i innych imprez szkolnych,
– zdobycie wsparcia sponsorów,

1. Wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Œcieżka Zdrowia”, nr konta: 25 9574 1028 2002 0013 0550 0001,

2. Dzięki współpracy i pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, która użyczyła nam swojego konta możecie Państwo przekazać na nasz cel 1% podatku za rok 2011.
W tym celu, w zeznaniu podatkowym, w rubryce nazwa OPP należy wpisać:Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie, Numer KRS: 0000294140 a w rubryceinformacje uzupełniajšce należy dopisać: „Œcieżka Zdrowia”.

Udostępnij: