Gratulacje dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żórawinie – Pani Lucyny Wasinkiewicz

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski pragnie serdecznie pogratulować Pani Dyrektor Lucynie Wasinkiewicz, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, za wspaniale wykonywaną pracę docenioną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który określił zaangażowanie Pani Dyrektor w sposób wyróżniający. Pani Lucyna Wasinkiewicz współpracuje również z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim i Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu w zakresie organizacji studenckich praktyk pedagogicznych, co wskazuje na wzorowe zaangażowanie w swoją pracę. Życzę dalszych sukcesów!

Udostępnij: