Gospodarka niskoemisyjna – „Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach

blog-img-08

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski informuje:

„Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne
potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty
kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu
rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu
„Mój Prąd”.

Planowane rozpoczęcie nowego naboru to lipiec 2021. 

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym
koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023
r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po
31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków
określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci
OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej
edycji programu będzie utrzymany.

Więcej informacji na stronie http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html

Udostępnij: