Gminny Konkurs poezji i pieśni „Dzieci dla Niepodległej”

IMG_0714

16 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie odbył się Gminny Konkurs poezji i pieśni „Dzieci dla Niepodległej”. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Żórawina Pana Jana Żukowskiego.

Celem konkursu było zaszczepienie potrzeby pielęgnowania postaw patriotycznych oraz rozwijanie  talentu recytatorskiego i śpiewu.

W konkursie były następujące kategorie: recytacja, piosenka wykonywana przez solistów oraz piosenka wykonywana przez zespół.

Udział wzięły następujące placówki oświatowe z terenu gminy Żórawina:

 • Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Zakątek”,
 • Publiczne Przedszkole w Żórawinie,
 • Szkoła Podstawowa w Żórawinie,
 • Szkoła Podstawowa w Polakowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Wilczkowie,
 • Szkoła Podstawowa w Rzeplinie.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie:

 • Anna Lasota – kierownik referatu oświaty,
 • Izabela Pachucy – Ilba – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeplinie,
 • Bożena Słońska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Polakowicach,
 • Alina Ożga – polonistka w Szkole Podstawowej w Rzeplinie

W konkursie wzięło udział 84 dzieci.

Wiersze na scenie zaprezentowało 14 osób.

Decyzją jury przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Adrianna Miedzińska – I miejsce
 • Zofia Lipidalska – II miejsce
 • Wiktoria Biłas i Natalia Michaliszyn – III miejsce

 wyróżnieni zostali:

 • Magdalena Grobelna
 • Stanisław Wojczyszyn

W kategorii solistów wzięło udział 3 dzieci.

Jury zdecydowało o przyznaniu nagród następującym uczestnikom:

 • Oliwia Cielecka – I miejsce
 • Natalia Dytko – II miejsce
 • Iga Baług – Musielak – III miejsce

Jako ostatnie na scenie zaprezentowały się zespoły wokalne.

Spośród 14 zespołów jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły:

 • Szkoła Podstawowa w Polakowicach:

Karolina Tarnogrodzka, Lena Przerada, Antonina Ast, Alicja Mosz – I miejsce

 • Publiczne Przedszkole w Żórawinie:

Lena Waszczyńska, Teresa Dudek, Agata Szycher – II miejsce

 • Szkoła Podstawowa w Wilczkowie:

Martyna Adamska, Aleksandra Olszyńska, Hanna Piltz, Martyna Szałek, Pola Szlak, Patrycja Szukała – III miejsce

 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody książkowe. Ponadto organizatorzy chcąc docenić wszystkie dzieci, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie nagrodzili wszystkich uczestników drobnymi upominkami.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy pojawienie się przedstawicieli prawie wszystkich placówek oświatowych. W opinii organizatorów, a także uczestników poziom konkursu był bardzo wysoki, a dobór wykonywanych utworów zróżnicowany. Dzięki temu cel i założenia konkursu zostały zrealizowane.

Wójt Gminy Żórawina składa podziękowania dla organizatorów konkursu a wszystkim uczestnikom oraz laureatom serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów!

Organizatorzy: Katarzyna Bielicka

Karolina Wątrucka

Justyna Stawowska

Tekst i Zdjęcia źródło: SP im. Jana Pawła II w Rzeplinie

Udostępnij: