GMINNA REFUNDACJA ZA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

blog-img-08

Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XLIX/344/18 z dnia 14.11.2018 roku w sprawie przyjęcia zasad refundacji za wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Od 26.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Żórawina (sekreteriat) będzie możliwość składania wniosków o refundację za dokonaną wymianę źródła ciepła. Składanie wniosków odbywać siębędzie na przygotowanym formularzu, na podstawie Regulaminu. Należy dołączyć załączniki potwierdzające dokonaną wymianę.

Rozpatrywane będą wnioski od osób, które:

1. do 30.06.2018 r. złożyły ankietę chęci uczestnictwa w „Programie Ograniczania NiIskiej Emisji”, który został zawieszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

2. złożą komplet wymaganych dokumentów potwierdzających dokonaną wymianę źródła ciepła i utylizację starego kotła, (rozpatrywane będą tylko wymiany zakończone a nie te, które są w trakcie lub planowane do realizacji),

3. złożą wraz z wnioskiem podpisaną umowę o refundację,

Przy wypłatach refundacyjnych brana będzie pod uwagę kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, z wuzględnieniem limitu środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy.

WAŻNE: przy składaniu wniosku prosimy poinformować osobę przyjmującą dokumentację, że sprawa dotyczy „wniosku o refundację za wymianę źródeł ciepła” i poprosić o wpisanie godziny przyjęcia wniosku przez sekretariat. W przypadku braku zapisanej godziny przyjęcia wniosku, brana będzie pod uwagę godzina wprowadzenia dokumentacji do urzędowego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Więcej informacji w panelu bocznym pod nazwą „GMINNA REFUNDACJA ZA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA”, lub: TUTAJ


 

Udostępnij: