Gmina Żórawina stawia na matematykę w szkołach!

blog-img-08

Gmina Żórawina, wspólnie z partnerami, tj: Gminą Wrocław, Miastem i Gminą Oborniki Śląskie, Miastem i Gminą Sobótka, Gminą Miękinia, Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Kobierzyce, Gminą Czernica oraz Gminą Kąty Wrocławskie stara się o pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% na dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i doposażenie sal matematycznych w ramach projektu o nazwie:

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF” składanym w ramach poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jeśli wniosek przejdzie pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 718 730,71 zł, z czego ponad 340 tys zł przeznaczone będzie dla szkół podstawowych z Gminy Żórawina i gimnazjum w Żórawinie. Operatorem projektu jest ZOJM (Zespół Obsługi Jednostek Miejskich Miasta Wrocławia) przy współudziale Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podstawowe informacje:

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018.

Udostępnij: