Gmina Żórawina rozwija małą retencję.

blog-img-08

Trwają roboty budowlane na gminnych stawach w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach i Wilczkowie. Prace realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Bezpieczeństwo – ZIT WrOF)

Stan techniczny stawów wymagał interwencji. Zbiorniki zostaną oszyszczone i odmulone. Brzegi będą umocnione. Odrestaurowane zostaną budowle melioracyjne. Powstaną miejsca do wędkowania i rekreacji. Będą także nowe nasadzenia. Działania służą przede wszystkim ochronie powodziowej oraz zwiększeniu zasobów wód powierzchniowych i zasilaniu wód podziemnych w celu przeciwdziałania skutkom suszy. Dzięki przebudowie zbiorników retencja zwiększy się o ponad 7 tys. m3.

Całkowita wartość pozyskanego przez Gminę dofinansowania wynosi ponad 1,5 mln zł. Wszystkie prace powinny się zakończyć do końca roku.

 

Udostępnij: