Gmina Żórawina 6. w województwie i 48. w Polsce.

blog-img-08

Gmina Żórawina znalazła się na 48 miejscu spośród  1547 klasyfikowanych gmin wiejskich za 2019 rok oraz na 6 miejscu pośród gmin wiejskich w województwie dolnośląskim.  Zestawienie samorządów według kondycji finansowej przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich. Przeanalizowali oni finanse ponad 2478 gmin i 314 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników.  Pierwszy ranking kondycji finansowej samorządów przygotowano za rok 2016. W tamtym czasie Żórawina zajmowała 158 miejsce. W kolejnym rankingu – za 2018 rok pozycja była zbliżona, bo 157. Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie.

W trakcie badania eksperci przeanalizowali finanse biorąc pod uwagę siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

Wyniki rankingu zazwyczaj prezentowane są na Europejskim Kongresie Samorządów, ale w tym roku z powodu epidemii Kongres został przesunięty na grudzień.

 

Udostępnij: