Gimnazjum w Żórawinie w konkursie „TESCO dla Szkół”

blog-img-08

Zapraszamy do obejrzenia – i głosowania – na film pod tytułem „Don’t waste” zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w Żórawinie.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o idei oraz o zasadach niemarnowania żywnoœci oraz wyposażanie uczniów w przydatne umiejętnoœci i promowanie wœród nich pozytywnych postaw w zakresie zapobiegania marnowaniu żywnoœci, a także rozwijanie talentów i wyobraŸni młodzieży szkolonej.

Obejrzyj film

Udostępnij: