Fundusze unijne- wniosek Gminy Żórawina na rozbudowę oczyszczalni œcieków

blog-img-08

Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych rozbudowy oczyszczalni œcieków w Żórawinie przeszedł do kolejnego etapu konkursu.
Spoœród 114 propozycji projektów złożonych w Urzędzie Marszałkowskim do dalszej częœci konkursowej zakwalifikowano 34 wnioski, wœród nich projekt Gminy Żórawina.

Udostępnij: