Folder informacyjny o linii wysokiego napięcia 400kV

blog-img-08

Przedstawiamy folder informacyjny o budowie dwutorowej liniielektroenergetycznej 400 kV, której planowana inwestycja będzie przebiegać przez obszar naszej Gminy.
Dodatkowe informacje na temat tej inwestycji udzielane sš w sekretariacie Urzędu Gminy.

Folder informacyjny

Udostępnij: