Fałszywe alarmy bombowe w żórawińskich szkołach

warning-sign-ge4b39f0b5_1280

Dziś rano na skrzynki mailowe czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Żórawina zostały wysłane wiadomości o podłożeniu bomby. Na miejscu działała policja, która została poinformowana o zdarzeniach bezpośrednio po odczytaniu wiadomości. Obiekty szkolne zostały zabezpieczone a uroczystości kończące rok szkolny odbyły się w przestrzeni otwartej – na boiskach i terenach przyszkolnych.  Alarmy bombowe zostały wysłane do około 400 szkół w Polsce, ale pomimo, że istniało duże prawdopodobieństwo fałszywego alarmu, dochowano wszelkich procedur bezpieczeństwa względem dzieci i kadry szkolnej, za co poszczególnym dyrektorom serdecznie dziękuje wójt gminy – Jan Żukowski.

Udostępnij: