Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

360_F_303761932_qVuAyRfhRi5TKaDzLZ5kiS5h3ovntAca

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz.U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego zwracamy się do Mieszkańców Gminy Żórawina o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Żórawinie do dnia 31 lipca 2023 r.
Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.
W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia jest do pobrania:
• w Urzędzie Gminy Żórawina (Biuro Obsługi Klienta oraz pok. nr 4);
• na stronie https://gminazorawina.pl (w zakładce „Dla mieszkańców” formularze do pobrania);
• u sołtysów.
Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia należy dostarczyć do:
• Urzędu Gminy w Żórawinie – Biuro Obsługi Klienta (parter) lub pok. 4;
• lub pocztą na adres: Urząd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55 – 020 Żórawina.

Udostępnij: