Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

blog-img-08

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

            Urząd Gminy Żórawina informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)- gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 3 w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

            Mieszkańcy zgłoszenia mogą pobrać u sołtysów poszczególnych miejscowości lub Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, pok. nr 4.

            Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r. Zgłoszenia  te należy składać w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6 (pok. nr 13, I piętro) lub bezpośrednio u sołtysa wsi.

 

            Brak złożenia zgłoszenia lub podanie nieprawdziwych danych (zgłoszenia będą weryfikowane przez pracowników urzędu) będzie związane z wszczęciem postępowania administracyjnego!!!

Udostępnij: