Europejski Tydzień Szczepień

blog-img-08

W dniach 22-27 kwietnia, po raz kolejny, obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez państwa. W tym roku na cały œwiecie tydzień odbywa się w tym samym czasie!
Celem Tygodnia jest stałe podkreœlanie znaczenia szczepień rutynowych, aby chronić wszystkich przed chorobami, którym można zapobiec właœnie poprzez szczepienia.

Inicjatywa Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), majšca na celu zwiększenie œwiadomoœci społecznej w zakresie szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaŸnym i zakażeniom oraz zwiększenie odsetka populacji objętej programem szczepień ochronnych.
Polskie obchody koordynuje Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień dnia 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) w godz. od 10.00 do 14.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu osoby zainteresowane będš mogły uzyskać informacje na temat szczepień – telefonicznie 71 361-46-91 (wew. 22 lub 23) lub osobiœcie ul. Pretficza 7, pokój nr 2. Informacji udzielać będzie dr Irena Sikorska.

Powszechne wdrożenie krajowych programów szczepień ochronnych w cišgu ostatnich 30 lat doprowadziło do znaczšcych osišgnięć. Region Europejski WHO otrzymał w 2002 roku certyfikat obszaru wolnego od polio, a w cišgu ostatnich dekad zmniejszyła się o ponad 90% liczba przypadków odry, chociaż lokalnie pojawiajš się jeszcze ogniska zachorowań. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia. Prawie 700 000 osób w Europie nie otrzymuje podstawowych szczepień, grupy / œrodowiska do których trudno dotrzeć (między innymi społecznoœci emigrantów), a także osoby przeciwne idei szczepień można spotkać we wszystkich krajach Choroby zakaŸne, którym można zapobiegać poprzez szczepienia sš nadal groŸnymi jednostkami chorobowymi, mogšcymi prowadzić do różnych powikłań zdrowotnych. Pomimo, iż szczepieniami można kontrolować większoœć chorób zakaŸnych, częœć rodziców ulega postawie braku społecznego zaufania do oferowanych przez system opieki zdrowotnej programów szczepień ochronnych, kwestionujšc ich zasadnoœć i bezpieczeństwo. Gwarantem utrzymywania korzystnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaŸnych, których występowaniu można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne jest systematyczne wyszczepianie odpowiednio dużego odsetka populacji.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, w sposób szczególny zwraca Państwa uwagę na fakt, iż zaszczepienie każdego dziecka (osoby dorosłej) ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania chorobom i ochrony życia, jednoczeœnie przypominajšc o wykonywaniu obowišzkowych jak również zalecanych szczepień, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Szczegółowe informacje dotyczšce szczepień uzyskajš Państwo u Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej www.szczepienia.info prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny.

Udostępnij: