Europejski Numer Alarmowy 112

blog-img-08

Informujemy o powstaniu strony informacyjnej na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Portal dostępny jest pod adresem http://www.112.gov.pl .

Fakty o numerze alarmowym 112:

– Czy mogę zadzwonić pod numer 112 z telefonu stacjonarnego i budki telefonicznej?
Tak

– Czy mogę zadzwonić pod numer 112 z telefonu komórkowego?
Tak

– Czy z numerem 112 można się połšczyć w jakiœ inny sposób niż za poœrednictwem połšczenia głosowego (np poprzez SMS, MMS)?
Nie

– Jeżeli mieszkam w Polsce i moja sieć komórkowa nie obejmuje lokalizacji, w której aktualnie się znajduję, natomiast inna sieć komórkowa ma tam zasięg, czy mogę połšczyć się z numerem 112 (roaming krajowy)?
Tak

– Jeżeli odwiedzam Polsce, czy mogę połšczyć się z numerem 112 poprzez sieć komórkowš, z której korzystam w swoim kraju (roaming międzynarodowy)?
Tak

– Czy mogę połšczyć się z numerem 112 z telefonu komórkowego, w którym nie ma karty SIM?
Tak

– Jak długo muszę czekać na odebranie mojego połšczenia przez operatora 112?
93% połšczeń jest odbieranych œrednio w cišgu 20 sekund

– W jakich językach mogę się porozumieć z operatorem numeru 112 w Polsce?
Niektóre centra ratunkowe mogš przyjmować zgłoszenia po angielsku, niemiecku, rosyjsku, słowacku, czesku, ukraińsku, białorusku i litewsku

– Jeżeli nie będę w stanie wyjaœnić operatorowi 112 gdzie aktualnie się znajduję, czy służby ratunkowe będš w stanie mnie zlokalizować? Jeżeli tak- to w jakim czasie?
Tak, w przypadku połšczeń z telefonu komórkowego w cišgu 30 sekund, w przypadku połšczeń z telefonu stacjonarnego − w cišgu 5 sekund

– Ile osób w Polsce wie, że można zadzwonić pod numer 112 z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej?
54%

Udostępnij: