Ekologiczny budynek szkoły podstawowej w Rzeplinie.

blog-img-08

Zakończono prace inwestycyjne przy szkole podstawowej w Rzeplinie. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowano istniejący budynek o cztery dodatkowe sale lekcyjne, toalety, pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz o łącznej powierzchni zabudowy około 315 m2. W ramach rozbudowy wykonano także uzbrojenie terenu, dojścia i chodniki, dojazd oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu. Budynek wyposażony został w w instalacje fotowoltaiczną składającą się ze 124 ogniw o łącznej mocy 42,16 kW. Zadaniem systemu jest zapewnienie źródła energii elektrycznej na potrzeby własne dla całego obiektu szkolnego. Nadwyżka w produkcji energii w okresach letnich zostanie przekazana do sieci energetycznej a pobrana w momencie zwiększonego poboru w okresie zimowym. W budynku zastosowano wiele rozwiązań mających na celu minimalizowanie zużycia energii. Są to m.in. klimatyzatory typu split umożliwiające ogrzewanie pomieszczeń w okresie zimowym. Urządzenia te działają na zasadzie pompy ciepła powietrznej i charakteryzują się wysoką sprawnością. Ponadto system wentylacyjny wyposażono w rekuperację, której zadaniem będzie odzysk energii cieplnej.

W chwili obecnej trwają prace związane z montażem wyposażenia w poszczególnych klasach.

Wykonawca zadania to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. z Proszowic.

Koszt wykonania prac to 2.339.306,20 zł brutto.

 

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Udostępnij: