„Edukacja z wojskiem” w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

Szkoła Podstawowa w Węgrach w dniu 9.05.2024 r. brała udział w zajęciach pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem” . Zajęcia były prowadzone przez żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Głównym celem i założeniem programu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Teoria z praktyką została przedstawiona  uczniom w trakcie  3-lekcyjnych szkoleń. Zawierały one treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzili zajęcia w trakcie godzin lekcyjnych, zgodnie z regulaminem i statutem szkoły. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów i niewątpliwie dostarczyło uczniom ciekawych wrażeń i nowych informacji. Relacja z wydarzenia:  https://m.facebook.com/people/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Wincentego-Witosa-w-W%C4%99grach/100057226819537/

Udostępnij: