E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Żórawina

blog-img-08

Pragniemy poinformować, że Gmina Żórawina otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000 zł na realizację grantu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓRAWINA” – szkoleń z kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania – w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% wydatków poniesionych na realizację projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa POBIERZ  PDF[1]

Deklaracja uczestnictwa POBIERZ DOC [2]

Formularz rekrutacyjny POBIERZ DOC [3]

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym POBIERZ PDF

Oświadczenie o niepełnosprawności POBIERZ DOC [4]

Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania POBIERZ DOC [5]

 

Projekt pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓRAWINA”, szkolenia z kompetencji cyfrowych jest skierowany do dorosłych mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 25 rok życia. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń komputerowych. Udział w projekcie ma nauczyć mieszkańców bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać im jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy też bezpiecznego poruszania się w portalach społecznościowych. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online funkcjonujących w Urzędzie Gminy (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp).

W ramach projektu zakupionych zostanie 10 komputerów przenośnych, które pozwolą na przeszkolenie 150 osób. Uczestnicy szkoleń będą mogli wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

Udostępnij: