E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Żórawina – szkolenia komputerowe

blog-img-08

Pragniemy poinformować, że Gmina Żórawina otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 000 zł na realizację grantu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓRAWINA” – szkoleń z kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania – w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% wydatków poniesionych na realizację projektu.

REKRUTACJA:

Już dzisiaj można wysłać swoje zainteresowanie udziałem w szkoleniu na adres:

e-aktywni@zorawina.pl

 

wraz ze wskazaniem preferowanych modułów szkoleniowych. Informacje o szkoleniach będą zamieszczone na plakatach, ulotkach, na stronie internetowej gminy i Facebooku. Planowany termin zakończenia szkoleń to druga połowa kwiecień 2020 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

Więcej szczegółów pod adresem:

https://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/e-aktywni-mieszkancy-gminy-zorawina

Udostępnij: