Dzień Społecznej SUPER MOCY 25.05.2014

blog-img-08

W niedzielę 25. maja 2014 r. wrocławska Pergola i Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia już po raz trzeci stanš się miejscem spotkania dolnoœlšskich organizacji pozarzšdowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie.
Dolnoœlšskie Targi Organizacji Pozarzšdowych majš charakter pikniku familijnego i największego œwięta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnoœlšskich organizacji pozarzšdowych oraz różnych przejawów aktywnoœci społecznej wœród mieszkańców Dolnego Œlšska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarzšdowego.
Wstęp na Targi dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny. Z roku na rok skala wydarzenia roœnie a atrakcji przybywa.
W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje i program imprezy

Udostępnij: