Dzień Sołtysa

blog-img-08

Z okazji Dnia Sołtysa,
składamy wszystkim Paniom i Panom sołtysom, gospodarzom wsi Gminy Żórawina,
najlepsze i najserdeczniejsze życzenia.
Niech spełniajš się Wasze marzenia, zarówno zwišzane z pracš społecznš jak i osobiste.
Niech Wam nie zabraknie pomysłów na nowe inicjatywy i inwestycje,
imprezy integrujšce społecznoœć wiejskš, nowe wyzwania.
Rady Sołeckie niech Was wspierajš, a mieszkańcy niech stojš za Wami murem!

Z podziękowaniem za owocnš współpracę
oraz życzeniami wszystkiego dobrego
Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski
wraz z pracownikami urzędu

Udostępnij: