Dzień Sołtysa – 11 marca

blog-img-08

Szanowni Sołtysi, w dniu Waszego święta wyrażamy szacunek i uznanie, a także podziękowanie za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys jest jednostką pomocniczą organu wykonawczego gminy, a zarazem reprezentantem mieszkańców przed władzami gminy. Sołtys jako „gospodarz wsi” reaguje na potrzeby mieszkańców w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych i samotnych, niepełnosprawnych lub mniej zaradnych życiowo. Najważniejszym zadaniem sołtysa jest rozwiązywanie problemów, jakie się pojawiają w sołectwach. Bycie sołtysem to przede wszystkim trud, wyzwania, wyrzeczenia i ciężka praca, ale także wielka satysfakcja z osiągniętych efektów społecznego zaangażowania. 

Drodzy Sołtysi,  doceniając Waszą pracę, z okazji Dnia Sołtysa składamy najlepsze życzenia zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w życiu prywatnym i zawodowym. Niech ta codzienna służba będzie dla Państwa źródłem radości oraz osobistego spełnienia, a energia, wytrwałość i należne uznanie społeczne niech towarzyszą Państwu każdego dnia.

 

Wójt Gminy Żórawina

Udostępnij: