DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzien-Edukacji-Narodowej-scaled

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy Obsługi Szkół,

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególny dzień, w którym pochylamy się aby złożyć hołd i podziękować wszystkim tym, którzy cierpliwie wypełniają misję przekazywania wiedzy, wychowania i kształtowania postaw młodych ludzi.

Miarą Waszego sukcesu i zadowolenia z wykonywanej pracy jest szczęśliwe wyedukowane dziecko świadome swojego potencjału, pełne wiary w swoje możliwości i umiejętności, świadomy poczucia własnej tożsamości i narodowości.

Życzę Państwu, aby udawało Wam się wzbudzić w każdym młodym człowieku pragnienie uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, aby nigdy nie zabrakło Wam siły ofiarowania tego, co w Was najlepsze, abyście odmieniając życie dzieci, odmieniali życie całych rodzin i przyszłość nas wszystkich, aby Wasza trudna i piękna praca była wspaniałą, niekończącą się podróżą, aby podstawą Waszej pracy był szacunek i poważanie.
Szczególne podziękowania należą się Państwu w tym trudnym dla nas wszystkich momencie. Dziękuję za Waszą postawę, zaangażowanie, elastyczność, funkcjonowanie w zagrożeniu epidemiologicznym, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie udzielane uczniom i rodzicom, która ma wielkie znaczenie dla lokalnej społeczności.

Dziękując za zaangażowanie i pracę włożoną w nauczanie oraz wszelkie działania skierowane na rozwój dzieci i młodzieży pragnę podkreślić szczególną wagę i znaczenie zawodu nauczyciela.

Dziękuję Państwu również za pomoc i wsparcie udzielane zarówno uczniom jak i rodzicom.

Wszystkim Pracownikom placówek oświatowych dziękuję za pomoc w budowaniu lokalnej oświaty spełniającej potrzeby i oczekiwania rodziców i uczniów.

Życzę wszystkim Państwu wiele radości i uśmiechu, spotkań z ciekawymi ludźmi, satysfakcji z wykonywanej pracy a także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Udostępnij: