Dżemowisko w Tyńcu Małym

blog-img-08

W ubiegłym roku powstał pomysł zajęć dla młodzieży, jako jednego z zadań w ramach programu profilaktyki i rozwišzywania problemów uzależnień. Po rozmowie Janusza Gargały, Sołtysa wsi Tyniec Mały z Maciejem Balcarem – liderem zespołu Dżem, (kompozytor, autor tekstów, wokalista, instrumentalista, aktor – występuje i nagrywa także z własnym zespołem Nie-bo), mieszkańcem Tyńca Małego, pojawiła się idea wykorzystania muzyki do rozwijania zdolnoœci i umiejętnoœci młodych ludzi i wtedy po raz pierwszy padła robocza nazwa „Dżemowisko”.
Głównym celem programu ma być kształtowanie wœród młodzieży zdrowych wzorców życia wolnego od uzależnień.
W ramach tego projektu majš być prowadzone zajęcia muzyczne dla młodzieży a także organizowane wydarzenia artystyczne skierowane głównie do młodzieży.
Ponadto program ma zachęcać i inspirować do realizacji własnych zamierzeń artystycznych, kreatywnego myœlenia i do wyrażania siebie za poœrednictwem muzyki.
Uczestnikami programu ma być młodzież w wieku gimnazjalnym, licealnym i policealnym, posiadajšcymi już pewien zasób wiedzy i umiejętnoœci z instrumentów używanych w zespołach młodzieżowych – gitara, bas, instrumenty klawiszowe, perkusja. Pożšdane będš osoby z pewnymi predyspozycjami wokalnymi. Będzie można zapoznać się z podstawowymi zasadami komponowania utworów muzycznych i pisania własnych tekstów. Zajęcia indywidualne oraz w formie warsztatów będš prowadzone przez doœwiadczonych muzyków.

Patronat nad programem sprawować będzie Maciej Balcar. Program realizowany w œwietlicy wiejskiej w Tyńcu Małym ma prowadzić Stowarzyszenie Nasz Tyniec Mały. Ruszamy już w maju br.
Janusz Gargała

Regulamin naboru i dodatkowe informacje

Udostępnij: