Dystrybucja żywności dla najuboższych – pod koniec marca

blog-img-08

Pod koniec marca br. rozpocznie się dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Uprawnienie do otrzymania wydawanej przez CARITAS parafii św. Józefa w Żórawinie pomocy są mieszkańcy, którzy przedłożą  zaświadczenie o zakwalifikowaniu do programu pomocowego dla najuboższych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie.

Prosimy Sołtysów, aby przekazali najuboższym mieszkańcom informację, iż GOPS  już wydaje stosowne zaświadczenia i kwalifikuje do programu. 

W najbliższym czasie na stronie parafii w Żórawinie, urzędu gminy w Żórawinie i facebooku zostaną podane dni i godziny wydawania pomocy.

Udostępnij: