Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu, Pan Tadeusz Szulc z wizytą w Gminie Żórawina

20231010_110112

W dniu 10 października, Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu, Pan Tadeusz Szulc, odwiedził Gminę Żórawina w celu uzgodnień dotyczących przekazania nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 150/7 AM-1, położonej w obrębie Żórawina (stacja kolejowa w Żórawinie). Nieruchomość ta była dotychczas w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. i stanowi własność skarbu Państwa.

Wizyta Dyrektora Szulca miała na celu omówienie szczegółów oraz uzgodnień związanych z przekazaniem tej nieruchomości do zasobów Gminy Żórawina. Jest to ważne wydarzenie, które może mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności i infrastruktury. Ostateczne decyzje i ustalenia wynikające z tej wizyty będą miały wpływ na dalszy rozwój obszaru objętego nieruchomością.

Udostępnij: