Dyrekcja Instytutu Zootechniki – PIB z wizytą w Żórawinie

blog-img-08

28 lipca 2021 Dyrekcja Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego z Krakowa odwiedziła Gminę Żórawinę. Instytut reprezentowany był przez Krzysztofa Dudę – Dyrektora, Jakuba Howańca – Z-ce Dyrektora ds. Infrastruktury, oraz Jakuba Bielańskiego – Kierownika Biura Dyrektora ds. Infrastruktury. Gospodarz – Wójt Jan Żukowski zaprezentował charakter i specyfikę gminy. Przedstawił wykonywane inwestycje oraz potrzeby terenowe, niezbędne dla dalszego rozwoju infrastruktury szkolnej, społecznej, komunalnej. Rozmowy przebiegały w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze, dotyczyły współpracy, dzierżawy, możliwości przejęcia lub nabycia gruntów pod inwestycje gminne. Prezentacja nie ominęła kościoła św. Trójcy, gdzie kontynuowane są prace renowacyjne.

Udostępnij: