Dożynki 2012 w Gminie Żórawina

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina serdecznie zaprasza na Gminne Dożynki, które odbędš się w dniu 1 wrzeœnia 2012r. w Żórawinie, ul. Kopernika (Park).

PROGRAM:

12.00 – zbiórka delegacji dożynkowej (przy GCK, Al. Niepodległoœci 6)
12.15 – przemarsz korowodu dożynkowego do Koœcioła Œw. Trójcy
12.30 – uroczysta Masz Œwięta
14.00 – przemarsz korowodu dożynkowego z koœcioła do parku
14.15 – symboliczne przekazanie plonów na ręce władz gminy
15.00 – występy artystyczne
18.00 .. 24.00 – zabawa taneczna

Plakat informacyjny.

Udostępnij: