Dotyczy dopłat do materiału siewnego na plantacjach, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania

blog-img-08

UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY!
SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĽ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS.

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogš ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majšcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Udostępnij: