Dotacje UE do 85% na pompy ciepła- dodatkowy nabór dla mieszkańców

Koalicja na rzecz wymiany źródeł ciepła

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, głównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła.

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym gminę Żórawina. Dzięki temu w naszej gminie lada moment odbędzie kolejny, trzeci nabór grantowy dla mieszkańców. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminy. Mieszkańcy, którzy uzyskali granty w poprzednich naborach i już są szczęśliwymi posiadaczami nowych instalacji grzewczych, bardzo ciepło przyjęli sam program i sposób jego realizacji (zob. https://cte.fea.pl/referencje-eko-cieplo).

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach planowanego naboru wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

 • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym, który zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.
 • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

 • Realizatorzy projektu zaproponują mieszkańcom już w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
 • W trakcie spotkania zostaną omówione zasady korzystania ze wsparcia na etapie przed-konkursowym oraz konkursowym
 • Formalnym wymogiem, aby ubiegać się o grant będzie wykonanie audytu energetycznego budynku oraz koncepcji technicznej modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).
 • Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynku, wykonania audytu energetycznego oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie przekazana w trakcie spotkania z mieszkańcami
 • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w maju i czerwcu 2022), jak i  konkursowym (czerwiec-lipiec)

 

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

31.05.2022r. początek spotkania: godz. 16.00, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: GCK w Żórawinie, Al. Niepodległości 6.

Tematyka spotkania:

 • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu
 • Pompa ciepła – technologia grzewcza objęta wsparciem grantowym. Czy to jest odpowiedź na nienotowane wzrosty cen energii, paliw i ogrzewania?
 • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
 • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?
 • Pytania i odpowiedzi.
Udostępnij: