Dotacja UE na budowę świetlicy w Wojkowicach

2

Podpisano umowę na zadanie pod nazwą  „Utworzenie miejsca kultury w Wojkowicach” realizowanego w ramach (EFRROW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach środków Stowarzyszenia LGD „Lider A4”.

Kwota dotacji: 82 464 zł w ramach wydatków kwalifikowalnych.


 

Udostępnij: