Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Żórawina

blog-img-08

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przyznało Naszej Gminie dofinansowanie do zadań polegajšcych na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi majšcej miejsce w czerwcu i lipcu 2009r.
Kwota dotacji wynosi 600 000 złotych.

Udostępnij: