Dotacja gminna do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

kropla_woda

WÓJT GMINY ŻÓRAWINA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW OD DNIA 13 LUTEGO 2023 r. DO 28 KWIETNIA 2023 r. NA DOTACJĘ CELOWĄ W 2023 r. NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH   OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA W/W DOTACJI CELOWEJ W 2023.

Szczegóły w załączonym pliku:

Udostępnij: