Doposażenie świetlicy wiejskiej w Galowicach w komputery, sprzęt multimedialny oraz urządzenia do ćwiczeń fizycznych

blog-img-08

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Doposażono świetlicę wiejską w Galowicach w sprzęt multimedialny oraz utworzono i wyposażono plac w urządzenia do ćwiczeń fizycznych.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Lokalna Grupa Działania Lider A4. 

Uzyskana dotacja w kwocie 16301,87 zł.

 

 
 
Udostępnij: