„Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina”

Gmina Żórawina jest Beneficjentem w projekcie o nazwie „Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina”, nr RPDS.07.01.02-02-0020/16,  realizowanego w ramach Funduszy UE –  Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Udostępnij: