Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

blog-img-08

Szanowni Państwo,
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majšcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W 2012 r. obowišzuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majšcej charakter pomocy de minimis w rolnictwie został opublikowany na stronie internetowej ARR .

Udostępnij: