Dopłaty do materiału siewnego

blog-img-08

Zgodnie z Rozporzšdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniajšcego rozporzšdzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U.Nr 54, poz.328) wnioski o dopłatę do materiału siewnego można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2010r.

Udostępnij: