Dolnoœlšski Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym SPRAWNY UCZEŃ 2014/2015

blog-img-08

Informacja jest skierowana do uczniów, rodziców i opiekunów dzieci, które kwalifikujš się do stypendium w wysokoœci 1.000 zł. wg następujšcych kryteriów:

1. posiadajš orzeczenie o niepełnosprawnoœci
2. pochodzš z rodzin, w których miesięczny dochód nie przekracza 456 zł,
3. realizujš obowišzek szkolny w szkołach podstawowych (1-6), gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych ( z wyłšczeniem szkół policealnych),
4. zamieszkujš obszar woj. dolnoœlšskiego

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. na adres:
Urzšd Marszałkowski Województwa Dolnoœlšskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendium, wzór wniosku oraz tryb postępowania w tej sprawie, zamieszczone sš na stronie internetowej

www.niepełnosprawni.dolnyslask.pl

oraz pod nr tel.:
71/770-41-46
71/770-41-48
71/770-41-53

Pomysłodawca projektu jest Wicemarszałek Województwa DolnoœlaskiegoRadosław Małoń

Udostępnij: