Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład trafia do Gminy Żórawina

polski ład dofinansowanie

Dnia 31.05.2022 r. dokonano symbolicznego wręczenia uzyskanego przez gminę Żórawina dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, II Edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Poseł na sejm RP Paweł Hreniak przekazał dotację na ręce Pana Wójta Jana Żukowskiego. Podczas wizyty Wójt zaprezentował posłowi aktualne plany inwestycyjne w gminie oraz Ośrodek dla uchodźców Orange.

Środki w wysokości 9 975 000,00 zł  zostaną wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żórawina.

Udostępnij: