Dofinansowanie unijne dla Gminy Żórawina

blog-img-08

Z przyjemnoœciš informujemy, że Gmina Żórawina otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa œwietlicy wiejskiej wraz z niezbędnš infrastrukturš technicznš oraz bezodpływowym, szczelnym zbiornikiem na nieczystoœci płynne we wsi Nowojowice” ze œrodków „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Kwota dofinansowania wynosi 500 000 złotych, co stanowi 46% wartoœci projektu.

Udostępnij: