Dofinansowanie dla Wilczkowa

blog-img-08

W ostatnich dniach, w Dolnoœlšskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, w obecnoœci członka zarzšdu Województwa Dolnoœlšskiego – Włodzimierza Chlebosza, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwš: „Modernizacja œwietlicy wiejskiej w Wilczkowie” .
Zadanie będzie realizowane przy 50% wsparciu finansowym ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
O realizację zadania wnioskowali mieszkańcy Wilczkowa oraz Rada Sołecka.
Prace modernizacyjne pozwolš przywrócić œwietlicy dawnš œwietnoœć. W ramach inwestycji zostanš przeprowadzone następujšce prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.
Po zrealizowaniu zadania obiekt będzie służył potrzebom lokalnej społecznoœci, umożliwi rozwój integracji mieszkańców w różnego rodzaju inicjatywach.

Mateusz Królewicz

Udostępnij: