Dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju!

blog-img-08

Stowarzyszenie Lider A4 niebawem zaprosi Państwa do konsultacji zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, a wszystko to za sprawą możliwości pozyskania dodatkowych środków. W naszym przypadku będzie to kwota około 2 milionów złotych, które przede wszystkim przeznaczone będą na wsparcie rozwoju naszych przedsiębiorców, także osób, które chciałyby uruchomić swój własny biznes. Mamy nadzieję , że procedura pozyskiwania dodatkowych środków sfinalizuje się jeszcze w tym roku i w roku 2022 będziemy mogli ogłosić nabory wniosków o przyznanie pomocy.

Tegoroczny nabór na dofinansowanie operacji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej został zakończony. Cieszył się dużą popularnością, wpłynęły wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 4 miliony zł. Aktualnie wnioski o przyznanie pomocy są już  procedowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w celu podpisania umów pomocy. Szczęśliwców, którzy znaleźli się w limicie dostępnych środków jest ok. trzynastu   uwzględniając fakt, że limit dostępnych środków w PLN zwiększy się ze względu na aktualny kurs euro do złotego.

Ruszają także projekty grantowe z edycji 2020. To siedem projektów obejmujących łącznie aż 34 granty. Grantobiorcy dzięki otrzymanemu wsparciu zrealizują szereg różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnych. Będą to  min. nasadzenia zieleni,  wydarzenia kulturalne i szkoleniowe nowa infrastruktura aktywności kulturalnej i rekreacyjnej lub jej doposażenie. Pierwsza umowa na realizację projektu grantowego pt. „Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze LIDER A4” jest już podpisana, wkrótce następne.

Zespół LIDER A4

Udostępnij: