Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej

blog-img-08

Oferujemy płatne staże połączone z możliwością odbycia kursów przygotowujących oraz szkoleń zawodowych. Dodatkowo – zapewniamy doradztwo prawne, zawodowe i psychologiczne.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży, szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych – a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia  lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych  (ponad 1600 zł netto miesięcznie),  z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

Udostępnij: