DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!

DIIA (PL)1

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni);

– wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem,

– wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w
ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze
specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).

Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:
– ma ukraińskie obywatelstwo

– przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.
– ma nadany polski numer PESEL

– ma aktywny profil zaufany.

Komunikat w języku polskim:
https://www.gov.pl/…/diiapl—pierwsze-w-ue-w-pelni
<https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/diiapl—pierwsze-w-ue-w-pelni-cyfrowe-pozwolenie-na-pobyt?fbclid=IwAR29PHW3lJdoYNowyhvA0TzjB4g7lnAsT3G7YOrBU2wq_fclX8s8Kf1mUW4>

Komunikat w języku ukraińskim:
https://www.gov.pl/web/ua/Diiapl-persha-povnistyu-tsyfrova-posvidka-na-prozhyvannya

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Udostępnij: